Miljø

Bibbis frisør er opptatt av miljø og bærekraftig utvikling.
Alle Bibbis Frisør sine avdelinger er miljøfyrtårn sertifiserte.
Vi har i en årrekke tatt et viktig samfunnsansvar.
Vi var den første bedriften på Nøtterøy, i Tønsberg og i Horten som gjennomførte denne sertifiseringen.

Bibbis Frisør Torvet førstegang sertifisert i 2002
Bibbis Frisør Kirkeveien førstegang sertifisert i 2002
Bibbis Frisør Linden Park førstegang sertifisert i 2005
Bibbis Frisør Olsrød Park førstegang sertifisert i 2008

Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Miljøfyrtårn er etablert av de store næringslivsorganisasjonene, blant annet NHO, Virke og LO.
Dersom du vil vite mer om Miljøfyrtårn og hva dette innebærer besøk hjemmesidene til stiftelsen på miljofyrtarn.no.

Vi jobber daglig systematisk og målrettet med en rekke miljøtiltak.
Dette er et arbeid alle de ansatte bidrar med.
Dette fokuset forplanter seg videre til våre kunder og vi mener at alle kan gjøre noe.

For å være miljøfyrtårnsertifisert må salongene oppfylle en rekke krav og det krever kontinuerlig arbeid innen:

-Arbeidsmiljø
-Kildesortering avfall og ombruk.
-Innkjøp
-Utslipp
-Energi
-Transport

Årlig må vi levere en miljørapport, samt re-sertifiere oss hvert 3 år.
Dette for å sikre kontinuerlig fokus og forbedring i miljøarbeidet.

Vi ser dette arbeidet som et viktig samfunnsansvar.
Dette er et arbeid vi er utrolig stolte av, og som vi skal fortsette med!

Vi vil at Bibbis Frisør skal være et godt sted for kunder og ansatte!

En seriøs faglig aktør som tar miljø og samfunnsansvar.

Ønsker du innsyn i miljørapporten kan du sende en henvendelse til post@bibbisfrisor.no.